تعرفه همکاری

سازمانی

وب سایت

از طراحی تا اجرا

25.000.000

طراحی اختصاصی
کنترل پنل اختصاصی
صفحه معرفی برند
5 GB فضای میزبانی (Host)
ترافیک 140 گیگابایت
دامنه IR هدیه (رایگان)
SSL رایگان
استفاده از افزونه های معتبر

محبوب

وب سایت

از طراحی تا اجرا

18.000.000

طراحی اختصاصی
کنترل پنل اختصاصی
3 GB فضای میزبانی (Host)
ترافیک 100 گیگابایت
دامنه IR هدیه (رایگان)
SSL رایگان
استفاده از افزونه های معتبر

حرفه ای

وب سایت

از طراحی تا اجرا

36.000.000

طراحی اختصاصی
کنترل پنل اختصاصی
برندینگ
10 GB فضای میزبانی (Host)
ترافیک ماهانه نامحدود
دامنه IR هدیه (رایگان)
SSL رایگان
استفاده از افزونه های معتبر

خبری

اپ اندروید

از طراحی تا اجرا

28.000.000

طراحی اختصاصی
بک اند وردپرس
امنیت اطلاعات
گذارش گیری
1 ماه پشتیبانی

ایده

اپ اندروید

از طراحی تا اجرا

توافقی

طراحی اختصاصی
اجرای روان
امنیت اطلاعات
گذارش گیری
پشتیبانی توافقی

فروشگاه

اپ اندروید

از طراحی تا اجرا

39.000.000

طراحی اختصاصی
بک اند وردپرس
اجرای روان
درگاه پرداخت
امنیت اطلاعات
گذارش گیری
3 ماه پشتیبانی